هر چقدر بیمار جوان تر باشد، دید نزدیک، سریع تر بهبود می یابد. بهبود یافتن دید نزدیک و در حین مطالعه پس از چهل سالگی نادر است و شخص نیاز به عینک مطالعه خواهد داشت .

خیر ، پس از لیزر تنها برای دوره کوتاهی چشم عمل شده نسبت به بوهای محرک تا حدودی حساس خواهد بود که گذرا بوده و برطرف می گردد و این حساسیت مسئله ای نیست که همیشگی و دائمی باشد .

منظور از حالت چشم ، نمای صورت فرد با عینک و بی عینک می باشد. یعنی فردی که می خواهد عمل کند عینک خود را برداشته و خود را در آیینه ببیند، همین وضعیت پس از جراحی لیزر قرنیه نیز باقی می ماند. خصوصا در شماره های نسبتا بالا که در فرد نزدیک بین با زدن عینک حالت چشم ها کوچک تر از حد معمول می گردد و گود افتاده به نظر می رسد. خود جراحی لیزر تاثیری بر روی ساختار چهره ندارد و تنها عینک برداشته می شود .

خیر . ضربه به سر هیچ ارتباطی با جراحی لیزر از نظر ایجاد کوری و از بین رفتن دید ندارد . نقاطی در سر هستند که ضربه به آنها به عصب بینایی منتقل شده سبب صدمات عصبی و در نیتجه کاهش بینایی می گردد .

همانگونه که در سوال قبل گفته شد، احساس خشکی چشم پس از لیزر دایمی نبوده و به طور گذرا ایجاد میگردد که با گذشت زمان بهبود می یابد . این حالت، به علت تغییر انحنای سطح قرنیه و برش اعصاب قرنیه ناشی از جراحی بوده که با گذشت زمان و تثبیت وضعیت سطح قرنیه و کامل شدن دوره ترمیم برش، به تدریج بهبود می یابد .

تیر کشیدن و سوزش ناگهانی و گذرا پس از لیزر در تعدادی از بیماران اتفاق می افتد . این حالات به علت خشکی خفیف موقت ، پیش می آید . اگر تعداد دفعات این رخداد در طی روز زیاد باشد ، می توان با قطره اشک مصنوعی آن را کنترل کرد . نکته مهم این است که اگر درد و سوزش گذرا نبود و بیش از چند ساعت ادامه پیدا کرد ، حتما باید به چشم پزشک خود و یا در صورت برخورد با تعطیلات به اورژانس چشم بیمارستان های دانشگاهی مراجعه نمود تا مشکلی خاصی نباشد.

جراحی لیزیک تنها در ضخامت قرنیه که سطحی ترین بخش چشم است ، انجام می گیرد و هیچ گونه نفوذی به قسمت های داخلی چشم ندارد . شب کوری بیماری شبکیه ( پرده بینایی ته چشم ) می باشد . طبیعی است لیزر در جراحی لیزیک هیچ گونه اثر منفی بر ته چشم و ایجاد شب کوری ندارد . اما بسیاری از بیماران از کاهش دید در هنگام غروب و شب شکایت دارند که به علت پخش نور ورودی به چشم ، در زمان های ذکر شده به علت باز شدن مردمک می باشد .

در همه عمل‌های جراحی احتمال عوارض جانبی وجود دارد اگرچه  آنها در لیزر قرنیه نادر می‌باشند. معمولاً بیماران پس از جراحی درد کمی را احساس می‌کنند اما احتمال بروز دو بینی، تاری دید، حساسیت به نور، حلقه نور، اختلال در دید شبانه یا وجود جسم خارجی در چشم وجود دارد. عفونت، واکنش بیش از حد، واکنش ناکافی، آستیگماتیسم غیر عادی،  کاهش میزان بینایی مطلوب، خشکی چشم، آستیگماتیسم القایی در زمره سایر خطرات جراحی لیزر قرنیه قرار دارند.